Azota - Nền Tảng Tạo Đề Thi, Bài Tập Online.

Azota giúp thầy cô, trung tâm đào tạo, nhà trường số hóa đề thi, bài tập trong 2 phút. Dễ dàng tổ chức các kỳ thi, kiểm tra và bài tập, luyện tập online theo chuyên đề giúp học sinh nâng cao năng lực để đạt kết quả cao nhất.

Tạo đề thi online trong 2 phút.
Số hóa tất cả đề thi, đề kiểm tra, bài tập.

Upload file PDF lên hệ thống, tự động cắt câu hỏi, nhập đáp án chỉ bằng click chuột, hoàn thành và xuất bản trong 2 phút

demo one
demo two

Gửi đề thi qua zalo, facebook, tạo website
riêng để lưu trữ đề thi.

Thầy cô đã có website riêng thì nhúng đề thi vào website, nếu chưa có thì tạo ngay trên azota.vn để sở hữu một website riêng.

Giao diện làm bài đơn giản, đảo câu, ghi chú câu hỏi.

Học sinh dễ dàng làm bài trên các thiết bị laptop, điện thoại, máy tính bảng,... nộp bài nhận ngay kết quả

demo three

Công nghệ số hóa đề thi của Azota có gì đặc biệt?

Thầy cô chỉ việc upload file đề thi hệ thống tự động cắt câu hỏi, thầy cô chọn đáp án và lưu lại đề thi, tất cả quá trình tối đa 2 phút để hoàn thành một đề thi, bài kiểm tra.