Chính sách bảo mật
Chào mừng Bạn đến với Chính sách bảo mật của AZOTA, chính sách bảo mật này là một phần không thể tách rời với điều kiện sử dụng trang web của Azota.vn và công bố cách thức mà Công ty TNHH CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC AZOTA, (Sau đây gọi tắt là “AZOTA”) thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của các thành viên sử dụng website của AZOTA: https://www.azota.vn/
Chính sách bảo mật này được áp dụng cho các dịch vụ học tập trên website www.azota.vn và ứng dụng AZOTA.
AZOTA cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của bạn, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà bạn cung cấp cho AZOTA trong quá trình sử dụng website này được bảo mật. Tuy nhiên, AZOTA không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép.
1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân
AZOTA thu thập thông tin nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ tốt hơn cho các Bạn, từ việc tìm hiểu những thông tin cơ bản như thông tin cá nhân: họ và tên, giới tính, ngày sinh; Thông tin liên lạc: số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email; Thông tin về thanh toán: thông tin chuyển khoản; hay các thông tin cá nhân được tự động tạo ra khi Bạn sử dụng website như: thông tin IP, cookies, đăng nhập website… AZOTA thu thập thông tin theo các cách sau:
Thông tin mà Bạn cung cấp cho AZOTA. Ví dụ: Khi Bạn đăng ký tài khoản, AZOTA sẽ yêu cầu các thông tin cá nhân, như tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ gửi thư, trường học, lớp học, ảnh, của Bạn để lưu trữ với tài khoản của Bạn.
Thông tin AZOTA thu thập từ quá trình Bạn sử dụng sản phẩm, dịch vụ của AZOTA. AZOTA thu thập thông tin về các sản phẩm, dịch vụ mà Bạn sử dụng và cách sử dụng của Bạn, chẳng hạn như khi Bạn sử dụng sản phẩm, dịch vụ trên trang web của AZOTA, truy cập blog, diễn đàn của AZOTA; tương tác với các nội dung trên fanpage của AZOTA.
Thông tin này bao gồm:
Thông tin thiết bị:
Thông tin nhật ký, bao gồm:
Các chi tiết về cách Bạn sử dụng sản phẩm, dịch vụ của AZOTA chẳng hạn như lịch sử xem video bài giảng của Bạn. Thông tin sự cố thiết bị như lỗi, hoạt động của hệ thống, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, ngày và thời gian Bạn yêu cầu và URL giới thiệu.
Thông tin vị trí:
Ứng dụng AZOTA có thể lưu trữ thông tin về cài đặt của Bạn (ví dụ: loại hệ điều hành hay thời gian sử dụng) có thể được gửi tới AZOTA khi Bạn cài đặt hoặc gỡ cài đặt ứng dụng của AZOTA hoặc khi sản phẩm, dịch vụ đó định kỳ liên hệ với máy chủ của AZOTA, chẳng hạn như để lấy bản cập nhật tự động. Cookie và các công nghệ tương tự: AZOTA sử dụng nhiều loại công nghệ để thu thập và lưu trữ thông tin khi Bạn truy cập vào các sản phẩm, dịch vụ của AZOTA. Quá trình này có thể bao gồm việc sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự để xác định trình duyệt hoặc thiết bị của Bạn. AZOTA cũng sử dụng các công nghệ này để thu thập và lưu trữ thông tin khi Bạn tương tác với các dịch vụ AZOTA cung cấp. Cookie không thể đọc thông tin trên ổ cứng của Bạn hay thông tin của các cookie được gửi đến bởi các trang Web khác. Cookie vô hại với hệ thống của Bạn. Bạn cũng có thể chọn từ chối tất cả các cookie được gửi đến. Nếu Bạn chọn như vậy có thể một số tính năng của AZOTA cũng như các website khác, sẽ không hoạt động tốt.
Thông tin AZOTA thu thập khi Bạn đã đăng nhập vào AZOTA, ngoài các thông tin AZOTA có được về Bạn từ các đối tác, có thể được liên kết với Tài khoản AZOTA của Bạn. Khi thông tin được liên kết với Tài khoản AZOTA của Bạn, AZOTA sẽ xử lý thông tin đó như thông tin cá nhân.
2. Phạm vi sử dụng thông tin
AZOTA sử dụng thông tin thu thập từ tất cả các sản phẩm, dịch vụ của mình để cung cấp, duy trì, bảo vệ và cải thiện các sản phẩm, dịch vụ; nhằm phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới và bảo vệ AZOTA và thành viên của mình. AZOTA cũng sử dụng thông tin này nhằm cung cấp cho Bạn nội dung phù hợp – như cung cấp cho Bạn các thông tin về sản phẩm, dịch vụ liên quan hơn. Nếu Bạn có Tài khoản AZOTA, AZOTA có thể hiển thị tên hồ sơ, ảnh hồ sơ của Bạn và những hành động Bạn thực hiện trên AZOTA hoặc trên ứng dụng của bên thứ ba được kết nối với Tài khoản AZOTA của Bạn trong sản phẩm, dịch vụ của AZOTA. AZOTA tôn trọng các lựa chọn mà Bạn đưa ra để giới hạn cài đặt hiển thị trong Tài khoản AZOTA của Bạn. Khi Bạn liên hệ với AZOTA, AZOTA ghi lại nội dung giao tiếp của Bạn nhằm giúp giải quyết mọi vấn đề mà Bạn có thể đang gặp phải. AZOTA có thể sử dụng địa chỉ email, Số điện thoại của Bạn để thông báo cho Bạn biết về sản phẩm, dịch vụ của AZOTA, chẳng hạn như cho Bạn biết về các thay đổi hoặc cải tiến sắp tới. AZOTA sử dụng thông tin đã thu thập được từ các cookie và công nghệ khác nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng và chất lượng chung của các sản phẩm, dịch vụ của AZOTA. AZOTA sẽ đề nghị Bạn đưa ra sự đồng ý trước khi sử dụng thông tin cho một mục đích nào đó khác với các mục đích được nêu trong Chính sách về sự riêng tư này. AZOTA xử lý thông tin cá nhân trên các máy chủ của AZOTA đặt tại Việt Nam.
3. Thời gian lưu trữ thông tin
AZOTA sẽ lưu trữ thông tin thu thập từ Khách hàng từ thời điểm Khách hàng khai báo thông tin đến khi tài khoản của Khách hàng ngừng hoạt động. AZOTA sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin của khách hàng khi cần tuân theo nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các thoả thuận liên quan. 4 Quyền tiếp cận thông tin AZOTA nỗ lực làm việc để bảo vệ AZOTA và người dùng của mình không bị truy cập trái phép, sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hoại thông tin mà AZOTA nắm giữ. Cụ thể:
AZOTA thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của mình kể cả biện pháp an ninh vật chất nhằm bảo vệ chống truy cập trái phép vào hệ thống.
AZOTA chỉ cho phép nhân viên và người đại diện của AZOTA truy cập thông tin cá nhân vì họ là những người cần biết thông tin này để xử lý các thông tin đó cho AZOTA và họ phải chịu sự chi phối của nghĩa vụ bảo mật nghiêm ngặt trong hợp đồng và có thể bị kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng nếu họ không tuân theo các nghĩa vụ đó.
AZOTA không chia sẻ thông tin cá nhân với công ty, tổ chức và cá nhân bên ngoài AZOTA ngoại trừ 2 trường hợp:
Vì lý do pháp lý: AZOTA sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài nếu AZOTA tin rằng việc truy cập, sử dụng, bảo toàn hoặc tiết lộ thông tin đó là cần thiết một cách hợp lý để:
Đáp ứng bất kỳ luật pháp, quy định, quy trình pháp lý hiện hành nào hoặc yêu cầu có thể cưỡng chế thi hành của chính quyền.
Thực thi Điều khoản sản phẩm, dịch vụ được áp dụng, kể cả việc điều tra những vi phạm tiềm tàng.
Phát hiện, ngăn ngừa hoặc theo cách khác xử lý các vấn đề về gian lận, an ninh hoặc kỹ thuật.
Bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của AZOTA, người dùng của AZOTA hoặc công chúng không bị tổn hại khi cần thiết hoặc được cho phép bởi luật pháp.
Có sự đồng ý của Khách hàng: AZOTA sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài AZOTA khi có sự đồng ý của Bạn, việc chia sẻ này chỉ nhằm mục đích nghiên cứu và đưa ra các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn tới từng khách hàng. Nếu bạn không muốn chia sẻ những thông tin trên, hãy liên hệ với chúng tôi.
4. Đơn vị thu thập thông tin
Mọi thông tin của Khách hàng được lưu trữ tại địa chỉ:
Công ty: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC AZOTA
Mã số thuế: 0109742634
Địa chỉ: Tầng 3, nhà số 5 ngõ 78 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Email: lienhe@azota.vn
5. Truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân
Sau khi tạo tài khoản trên Azota.vn bạn có thể truy cập dữ liệu cá nhân của mình tại địa chỉ: https://azota.vn/vi/auth/change-info. Bạn có thể chỉnh sửa trực tiếp dữ liệu cá nhân hoặc liên hệ lienhe@azota.vn để được hỗ trợ.
Khi cập nhật thông tin cá nhân của Bạn, AZOTA có thể yêu cầu Bạn xác minh danh tính của mình trước khi AZOTA xử lý yêu cầu của Bạn. AZOTA có thể từ chối các yêu cầu lặp lại nhiều lần một cách bất hợp lý, đòi hỏi các nỗ lực không tương xứng về kỹ thuật, gây rủi ro đến sự riêng tư của người khác hoặc quá phi thực tế (ví dụ: thay đổi thông tin số điện thoại quá 3 lần/ ngày). Trong trường hợp AZOTA có thể cung cấp quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin, AZOTA sẽ làm như vậy miễn phí, trừ khi việc đó đòi hỏi sự nỗ lực không tương xứng. AZOTA cố gắng duy trì các sản phẩm, dịch vụ của mình theo cách bảo vệ thông tin không bị phá hoại do vô tình hay cố ý. Do vậy, sau khi bạn xóa thông tin cá nhân của Bạn, AZOTA có thể không xóa ngay khỏi máy chủ của mình và có thể không xóa thông tin khỏi hệ thống sao lưu của AZOTA.
6. Các thay đổi
Chính sách của AZOTA về sự riêng tư có thể thay đổi trong từng thời điểm. AZOTA sẽ đăng bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách về sự riêng tư trên trang này và thông báo nổi bật với những thay đổi quan trọng. AZOTA giữ riêng tư và an toàn cho thông tin cá nhân của Bạn — đồng thời, Bạn nắm quyền kiểm soát.
Bằng cách đăng ký hoặc sử dụng Dịch vụ Azota, bạn đồng ý với các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, bạn không được sử dụng Dịch vụ Azota hoặc truy cập bất kỳ Nội dung nào.
Phụ lục: Các thuật ngữ chính
Cookie và các công nghệ tương tự: Cookie là một tệp nhỏ chứa một chuỗi các ký tự được gửi tới máy tính của Bạn khi Bạn truy cập một trang web. Khi Bạn truy cập lại trang web, cookie cho phép trang web đó nhận dạng trình duyệt của Bạn. Cookie có thể lưu trữ tùy chọn của người dùng và các thông tin khác. Bạn có thể đặt lại trình duyệt thành từ chối tất cả cookie hoặc cho biết thời điểm gửi cookie. Tuy nhiên, một số tính năng hoặc sản phẩm, dịch vụ của trang web có thể không hoạt động đúng cách nếu không có cookie.
Thiết bị: là một máy tính có thể dùng để truy cập các sản phẩm, dịch vụ của Google. Ví dụ: thiết bị có thể là máy tính để Bạn, máy tính Bảng hay điện thoại thông minh.
Địa chỉ IP: Mọi thiết bị kết nối Internet được gán một số gọi là địa chỉ giao thức Internet (IP). Các số này thường được gán theo nhóm địa lý. Địa chỉ IP có thể thường được sử dụng để xác định vị trí mà một thiết bị đang kết nối Internet từ đó.
Bộ nhớ cache dữ liệu của ứng dụng: là một kho lưu trữ trên thiết bị. Bộ nhớ này có thể, chẳng hạn, cho phép ứng dụng web chạy mà không cần kết nối internet và cải thiện hiệu suất của ứng dụng bằng cách cho phép tải nội dung nhanh hơn.